Jogvédelem

Kapcsolattartó: Szomor Ferenc, +36 20 322 3740
A megkeresésnél hivatkozzatok a MOTaMOT-ra!

DR. NÉMETH MARIANN
Ügyvéd, Biztosítási szakjogász

Elsősorban

  • a személyi sérüléssel vagy gépjárműkárral járó közlekedési balesetek, ill.
  • üzemi balesetek

károsultjainak biztosítótársaságok előtti érdek- és teljes körű jogi képviseletét látom el, továbbá a különböző biztosítási szerződésekből (életbiztosítás, balesetbiztosítás, vagyonbiztosítás, CASCO, stb.) eredő igényérvényesítések, jogviták során nyújtok segítséget ügyfeleimnek.

A közlekedési balesetek körében

  • a balesetet szenvedett vétlen járművezető és utasai,
  • a balesetért felelős vétkes járművezető utasai,
  • a külföldön elszenvedett, vagy külföldi által
  • Magyarországon okozott balesetek károsultjai kártérítési igénnyel élhetnek akkor is, ha
  • a baleset bekövetkezéséért felelős károkozó nem rendelkezett érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, vagy
  • a kárt ismeretlen gépjármű okozta. A szükséges feltételek megléte esetén bizonyos körben a károsultak hozzátartozói is terjeszthetnek elő kárigényt.

Ügyfeleimnek a kárrendezési eljárás során peren kívüli, illetőleg ha kell, perbeli bíróság előtti képviseletét is ellátom, továbbá képviselem érdekeiket a káreseményekkel összefüggő nyomozati eljárásban, büntetőeljárásban, valamint – amennyiben erre sor kerül – a közvetítői eljárásban is.

A kárrendezés területén 15 éves szakmai múlttal rendelkezem, munkámat előleg fizetése nélkül végzem: ügyfeleim utólag, a biztosító által elszámolt kártérítés kézhezvétele után rendezik a megbízási szerződésben %-os mértékben meghatározott munkadíjat részemre. A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarában rendelkezem tagsággal.

Az ország minden területéről fordulnak hozzám károsultak. Tapasztalatom szerint önállóan eljárva a jogos kárigénynek csupán töredékét tudják érvényesíteni a biztosítótársaságokkal szemben, hiszen nem tudják, hogy mely jogcímeken milyen összegekre tarthatnak igényt. A kárrendezési eljárás hosszadalmas, legtöbbször súlyosan megsérültek, orvosi, kórházi kezelés alatt állnak, ezért fizikailag sem képesek ügyeik vitelére. Amennyiben szükséges, igény szerint én utazom ügyfeleimhez. Pontos, szakszerű munkám lehetővé teszi, hogy a felépülésükre összpontosítsanak. A hasonló tevékenységet végző kárrendező irodákkal ellentétben minden esetben saját személyemben tartom a kapcsolatot ügyfeleimmel, ill. személyesen járok el ügyükben, ezáltal is garanciát nyújtva számukra arra, hogy életük egyik legnehezebb időszakában valós segítséget kapnak.

Kapcsolattartó: Szomor Ferenc, +36 20 322 3740
A megkeresésnél hivatkozzatok a MOTaMOT-ra!